farfalla Био спрей за стая "Magic Forest"

Спрей за ежедневна релаксация!

 • Дървесна смес
 • За дълбоко дишане
 • Осигурява сила
 • Веган
  Веган
 • 25.05 лв. (33.40 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

На склад - Лимитирана серия

Доставка: сряда, 15. декември: Поръчайте до четвъртък в 07:00 часа.

Навременна доставка преди Коледа: Поръчайте най-късно до пн, 13. дек. до 23:59 часа. Научете повече

Съдържание: 75 мл

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: FAR-rybswz, Съдържание: 75 мл

EAN: 7612534100847

 • Дървесна смес
 • За дълбоко дишане
 • Осигурява сила
 • Веган
  Веган

Описание

Органичният спрей за стая "Magic Forest" създава моменти на спокойствие благодарение на дървесния си аромат на бяла ела и швейцарски каменен бор. Естествените етерични масла дават сила на тялото и ума и осигуряват релаксация. Дървесната смес ободрява ума, помага за намаляване на стреса и за дълбоко дишане.

Теми - Farfalla: Бъдете защитени
Видове продукти: Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Аромати: Дървесни

Съдържание

 • алкохол [1]
 • етерични масла
 1. от биологично земеделие

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P240 - Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
 • P241 - Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/…] оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно farfalla Био спрей за стая "Magic Forest"

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за farfalla Био спрей за стая "Magic Forest"