PrimaveraАроматен микс С много обич

Хармоничен аромат за Вашия дом!

 • За ароматизиране на въздуха
 • 100% чисто
 • С етерично розово масло
 • Плодово-розов
 • € 7,89 (€ 157,80 / 100 мл)
 • над 2 само € 7,50 / Брой -5%

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

Още 9 броя на склад

Доставка понеделник, 23. юли: Поръчайте до вторник в 12:00 часа.

Съдържание: 5 мл

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: PRIM-12076, Съдържание: 5 мл

EAN: 4086900120761

Предимства на Ecco Verde Онлайн магазинПредимства на Ecco Verde Онлайн магазин

 • Безплатна доставка в България над € 50,00
 • Доставка чрез UPS Standard, DHL Express или UPS Express
 • Безплатно връщане
 • Сигурно плащане чрез Кредитна карта (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club), Paypal или Предварително заплащане

Сигурно плащане чрез Кредитна карта (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club), Paypal или Предварително заплащане

 • За ароматизиране на въздуха
 • 100% чисто
 • С етерично розово масло
 • Плодово-розов

Описание

Ароматен микс С много обич е идеален за придаване на хармоничен аромат във Вашия дом. Приятна смесица от различни природни етерични масла осигурява плодово-розов аромат, който обвива сетивата.

Ароматен профил:

 • розов
 • плодов

Ароматен ефект:

 • хармонизиращ
Производител: Primavera
Видове продукти: Ароматизатори
Характеристики: С минимално съдържание на пластмаса
Аромати: Роза

Съставки (INCI)

 1. от натурални етерични масла

Инструкции за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасност

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно Primavera Ароматен микс С много обич

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта