farfalla Saro bio Grand Cru

За вътрешно добро настроение

Ново в магазина!

 • Топъл зелен аромат
 • Витализиращ ефект
 • Изяснява и укрепва
 • 13.85 лв. (277.00 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

На склад

Доставка: вторник, 14. декември: Поръчайте до вторник в 07:00 часа.

Навременна доставка преди Коледа: Поръчайте най-късно до пн, 13. дек. до 23:59 часа. Научете повече

Съдържание: 5 мл

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: FAR-xxsarob, Съдържание: 5 мл

EAN: 7612534014946

 • Топъл зелен аромат
 • Витализиращ ефект
 • Изяснява и укрепва

Описание

Етеричното масло стимулира защитните сили на организма и спомага за пречистването на въздуха в помещението. И всичко това е в съответствие със значението на името му: терминът Mandravasarotra, или накратко Saro, идва от Мадагаскар и се превежда директно като "да държиш злото далеч". Със своята чистота 100% био маслото има успокояващ и озаряващ ефект върху психиката.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения и лична ароматерапия.

Съвети:

 • За използване в ароматерапията се консултирайте със специализираната литература.
 • Да се избягва по време на бременност и при кърмачета.
 • Да се избягва при епилепсия.
Теми - Farfalla: Останете здрави
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Сертификати: ECOCERT - Cosmos Organic

Съставки (INCI)

 • Cinnamosma Fragrans [1]
 1. от контролирано биологично култивиране

Забележка за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…
 • P321 - Специализирано лечение (вж... на този етикет).
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Въпроси и отговори относно farfalla Saro bio Grand Cru

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за farfalla Saro bio Grand Cru