Условия за ползване

Главна информация

Статус: 14.04.2023 г.

Добре дошли на www.ecco-verde.bg!

Тези общи условия, включително правилата за отказ (наричани по-долу „ОУ“), регулират търговията на уеб магазина Ecco Verde България. В текущата си версия те формират договорната основа за всяка ваша поръчка на www.ecco-verde.bg.

В уеб магазина на www.ecco-verde.bg се предлагат стоки за продажба на потребители по смисъла на раздел 1, параграф 1, точка 2 и раздел 1, параграф 3 KSchG*, но също и предприемачи, както е определено в раздел 1, параграф 1, точка 1 KSchG*.

Ecco Verde България е уеб магазин или клиент за процеси на електронна търговия от niceshops GmbH. Групата магазини niceshops е специализирана в дизайна на онлайн магазини и логистична обработка в областта на електронната търговия в различни продуктови сегменти. Вашият договорен партньор за поръчки през уеб магазина www.ecco-verde.bg е:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Австрия

Имейл: bulgaria@ecco-verde.com
Телефон: (+43) 720 303050

(наричани по-долу „niceshops GmbH“ или „ние“).

С цел по-добра четливост не се прави разграничение по пол. Това се прави без никакво намерение за дискриминация. Всички полове се третират и адресират еднакво.

* KSchG = Австрийски закон за защита на потребителите

Валидност и признаване на тези Общи Условия

Всеки път, когато правите поръчка на www.ecco-verde.bg, вие потвърждавате тези общи условия (ОУ), съгласявате се с тях и приемате изключителната им валидност.

Всички бизнес отношения между вас и niceshops GmbH са предмет на тези правила и условия във версията, приложима към момента на вашата поръчка. Отклоненията от настоящите ОУ или всякакви противоречащи на тях условия за бизнес или покупка не стават част от договора.

Можем едностранно да изменяме тези ОУ само доколкото това е необходимо за отстраняване на възникнали впоследствие проблеми с еквивалентността или за актуализация на промени в правните или техническите рамкови условия. Такова последващо изменение не може да доведе до каквито и да било неблагоприятни последици за вас.

Клиентски профил и поръчка като гост

Имате възможността да се регистрирате в уеб магазина на www.ecco-verde.bg с личен клиентски профил или да правите поръчки като гост при нас без клиентски профил. Вие носите отговорност да гарантирате, че предоставените от вас данни са пълни и правилни по всяко време.
С клиентски профил можете да актуализирате всички промени в данните си там. Вие носите отговорност за поверителността на вашите данни за достъп и защитата им от неоторизиран достъп. Ако подозирате злоупотреба с вашия достъп или други данни от неупълномощени лица, трябва да ни информирате незабавно.

Цени

Всички цени на продуктите са общи цени. Те включват законоустановения данък върху продажбите (ДДС). Тук важат сумите, посочени към момента на поръчката.

Плащането ще бъде извършено по сметката, посочена от niceshops GmbH, въз основа на избраната от вас опция за плащане.

Понякога можем да използваме технически маркетингови мерки, за да ви предложим персонализирани цени или отстъпки въз основа на автоматизирано вземане на решения. В този случай ще бъдете информирани за всяка персонализация за всеки продукт.

Транспортни разходи

Цените на стоките не включват разходите за доставка. Над определена стойност на поръчката разходите за доставка могат да отпаднат и да не бъдат начислени. Преди да завършите вашата поръчка, ние ще ви информираме за разходите за доставка, направени за вашата поръчка. Можете да научите повече за разходите за доставка тук .

При плащане с наложен платеж доставчикът начислява допълнителна такса за услугата (такса за наложен платеж). Тя ще бъде таксувана директно от доставчика на услугата.

Абонаменти

Предлагаме абонаменти за определени продукти. Като поръчате абонамент, вие ни упълномощавате да ви доставяме абонираните продукти на избрани интервали (абонаментни доставки). Стоките и съответните разходи за доставка ще бъдат таксувани за всяка доставка на абонамента, според избраната опция за плащане.

Абонаментите са неограничени и нямат минимална продължителност. След изтичане на периода за отказ, валидните абонаменти могат да бъдат анулирани от всяка страна по всяко време и без да се посочват причини. Моля, изпращайте запитвания относно прекратяване на абонамента на bulgaria@ecco-verde.com. Абонаментните доставки, които вече сме започнали да извършваме преди получаването на вашето известие за отказ и за които сме изпратили съответно потвърждение за доставка, ще продължат да бъдат таксувани.

Корекция на цените: Разходите за абонаментни стоки и доставка могат да бъдат намалени или увеличени според текущите условия за бъдещи абонаментни доставки. Ние си запазваме правото да правим промени в цените, ако има увеличения или намаления на разходите въз основа на външни обстоятелства извън нашия контрол. Такива обстоятелства включват по-специално промени в закона, промени в разходите на производители, доставчици, доставчици на транспортни услуги, външни доставчици на услуги или подизпълнители, промени в производствените и лицензионните разходи, промени в разходите за хардуер или софтуер, от които се нуждаем, увеличения на заплатите и общи и значителни промени в разходите поради икономическа инфлация или дефлация. Промените в цените на стоките се случват само до степента, в която разходите ни за конкретни стоки се повишават или намаляват.
Ще ви информираме по имейл за предстоящи промени в цените на вашите абонаментни продукти своевременно преди следващата доставка на абонамента. Можете да възразите срещу предстоящата промяна на цената до края на този период, като анулирате абонамента си. В противен случай обявените промени в цената ще се считат за приети от вас.

Условия за плащане

niceshops GmbH приема опциите за плащане, посочени в уеб магазина.

Условия за доставка

В момента www.ecco-verde.bg доставя до следните държави: Обединени арабски емирства, Австрия, Австралия, Белгия, България, Бахрейн, Канада, Швейцария, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Великобритания, Гърция, Хонконг САР на Китай, Хърватия, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Тайван, САЩ.

Стига да не е договорено друго, доставката ще бъде извършена до посочения от вас адрес за доставка.

Ако сте потребител, рискът от загуба или повреда на стоките (само тогава) преминава върху вас, когато вие или упълномощено от вас трето лице (което не е превозвач) влезе във владение на стоките.

Очакваното време за доставка е посочено в пазарската кошница и в резюмето на поръчката. Ние не носим отговорност, ако съществуват пречки за доставката от страна на доставчици, производители или доставчици на услуги. Ако доставката или спазването на договорен срок за доставка стане невъзможно поради обстоятелства, за които не носим отговорност, ние имаме право да се откажем от договора изцяло или частично. В такъв случай ще ви информираме за това незабавно. Исковете за обезщетения в този случай са изключени, освен ако не се докаже, че вината се носи от нас. Ще бъдете информирани за всички ограничения за доставка преди началото на процеса на поръчка.

Ако ви бъдат доставени стоки с очевидни транспортни повреди, ви молим незабавно да установите контакт с доставчика на услугата и да се свържете с нас. Липсата на рекламация или контакт няма последствия за законовите гаранционни претенции на потребителите. Това подпомага нашите претенции срещу доставчика на услуги или за предявяването им пред застрахователната компания.

Можем да добавим „безплатни продукти" към вашата поръчка на доброволна основа. Не съществува самостоятелно право за безплатни продукти. Ако анулирате договора, те също трябва да бъдат върнати.

Сключване на договор

Преди окончателно да завършите поръчката си, имате възможност да проверите за грешки и да ги коригирате, ако е необходимо, използвайки полето „Проверка на поръчката“. С натискането на бутона „Изпращане и плащане“ завършвате поръчката си и правите обвързваща оферта за сключване на договор с niceshops GmbH. Вие сте обвързани с офертата за три дни. Ние не сме длъжни да приемем тази оферта.

Ние ще потвърдим получаването на вашата оферта на имейл адреса, който сте посочили (разписка или потвърждение на поръчката). Това потвърждение не представлява приемане на вашата оферта от наша страна.

Също така не се счита за приемане на вашата оферта, ако сте избрали опция за плащане, която изисква да платите предварително или която води до незабавно дебитиране от вашата сметка. Това е така, защото искаме да ви предоставим такива опции за плащане като услуга, но може да се окаже невъзможно да приемем вашата оферта, например поради проблеми с доставката или липса на стоките. Ако не приемем вашата оферта, незабавно ще възстановим сумите, които сте платили авансово.

Можем да приемем оферти, като ви изпратим потвърждение за доставка или договор по имейл или като ви изпратим стоките, които сте поръчали. С това приемане на вашата оферта договорът за покупка е сключен.

Съхранение на текста на договора

Текстът на договора, т.е. общите условия, приложими към момента на сключването на договора, включително правилата за анулиране и вашата информация относно процеса на поръчка, се съхраняват от нас. Ще получите текста на договора, oтнасящ се за вашата поръчка, на посочения от вас имейл адрес.
Ако сте се регистрирали за клиентски профил, можете да проследявате вашите поръчки и свързаната с тях информация под полето „Моите поръчки“.

Дължимост и претенции за собственост

Падежът на нашите вземания започва да тече най-рано с получаването на стоките и най-късно с фактурирането. Ако исковете не бъдат изплатени в рамките на четиринадесет дни, ние можем да изискаме 4% годишно законна лихва за забава от датата на падежа. Ако не сте потребител, размерът на лихвите за забава се основава на раздел 456 от Австрийския търговски кодекс.

Всички стоки, доставени от нас, се смятат за негова собственост, докато не бъдат изплатени изцяло. Продажбата на стоките от клиента на трета страна, преди те да бъдат изцяло платени, изисква предварително съгласие от изпълнителя.

Ако клиентът не е приел стоките, както е уговорено (забавяне на приема), ние имаме право или да съхраняваме стоките, за които може да се начисли такса за съхранение в размер на 0,1% от брутната сума на фактурата за всяка календарна година или част от нея, или да депозираме стоката в съда за сметка на клиента.

Право на отказ

Това право на отказ се отнася само за потребителите

Право на отказ

Като потребител имате законното право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Законовият срок за отказ започва от деня, в който вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте получили стоките.
В допълнение към този срок, ние ви предоставяме допълнително още 16 дни за този период. Следователно имате общо 30 дни да се откажете от договора.

За да упражни правото на отказ, клиентът трябва да информира изпълнителя чрез ясно формулирано заявление (например писмо, изпратено по пощата, по телефон или имейл) за решението си да се откаже от договора.

Можете да използвате нашия примерен формуляр за отказ за това, но това не е задължително. За упражняване на правото на отказ е достатъчно клиентът да изпрати своето уведомление относно отказа преди изтичане на крайния срок.

Правото на отказ не се отнася за следните договори:

 • Услуги, ако niceshops GmbH е предоставил услугата изцяло. Въпреки това, само ако niceshops GmbH е започнал да изпълнява услугата преди изтичането на срока за отказ съгласно чл. 11 FAGG* въз основа на изрично искане от ваша страна съгласно чл. 10 FAGG* и също или
  • преди началото на предоставянето на услуги, вие сте потвърдили, че ще загубите правото си на отказ при пълно изпълнение на договора или,
  • изрично поискате от niceshops GmbH посещение за извършване на ремонтни дейности,
 • Стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които niceshops GmbH не може да влияе и които могат да настъпят в рамките на срока за отказ.
 • Стоки, които са изработени според спецификациите на клиента или са ясно съобразени с личните нужди.
 • Стоки, които могат да се влошат бързо или чийто срок на годност изтича бързо (напр. бързоразвалящи се храни).
 • Стоки в специално запечатана опаковка, която след отваряне не може да бъде върната поради здравословни или хигиенни причини, тъй като опаковката е била повредена.
 • Стоки, които поради своята последователност са неразделно смесени с други стоки.
 • Алкохолни напитки, чиято цена е договорена в момента на сключване на договора, но които не могат да бъдат доставени по-рано от 30 дни след сключването на договора и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които niceshops GmbH няма влияние.
 • Аудио или видео записи, както и компютърни програми в запечатана опаковка, ако печатът им върху опаковката е отстранен.
 • Книги, вестници или списания, с изключение на абонаментни договори за доставка на такива публикации.
 • Нежилищни услуги по настаняване, транспорт на стоки, наем на моторни превозни средства и доставка на храни и напитки, както и услуги, предоставяни във връзка с развлекателни дейности, при условие че във всеки случай в договора е определено конкретно време или период за изпълнение на договора от niceshops GmbH.
 • Предоставянето на цифрово съдържание, което не трябва да се доставя на физически носител на данни (например изтегляния, електронни книги, ...), ако niceshops GmbH е започнал да изпълнява договора преди края на периода за отказ съгласно чл. 11 FAGG* (т.е. цифровото съдържание е било предоставено). Правото на отказ обаче отпада в случаите, в които сте длъжни да извършите плащане по договора, в който също сте
 • се съгласили изрично за началото на изпълнението на договора преди края на периода за отказ,
 • сте потвърдили, че сте наясно, че ще загубите правото си на отказ в резултат на предсрочното изпълнение на договора, и
 • niceshops GmbH ви предостави копие или потвърждение в съответствие с чл. 5 (2) или чл. 7 (3) FAGG*.

*FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) - Австрийски закон за дистанционните магазини

Освен това нямате право да се откажете по отношение на договори за спешни дейности по ремонт или поддръжка, когато изрично сте поискали от niceshops GmbH да ви посети, за да извършите тези дейности. Правото на отказ обаче не е изключено за други услуги, които не сте поискали изрично, или за доставени стоки, които не са непременно необходими като резервни части по време на поддръжката или ремонта.


Последици от анулирането

Ако клиентът прекрати договора, изпълнителят се задължава да изплати всички получени плащания от клиента, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че клиентът използва различен вид доставка от основната стандартна доставка), в рамките на 14 дни от деня, в който изпълнителят е получил уведомлението за прекратяването на договора. Изпълнителят използва същите платежни средства, които клиентът е използвал при първоначалната транзакция, освен ако с клиента не е изрично уговорено нещо друго; В никакъв случай клиентът няма право да начислява такси за това изплащане. Изпълнителят може да откаже възстановяването на сумата, докато не получи стоката обратно или докато клиентът не предостави доказателство, че стоките са върнати, в зависимост от това кое от двете е настъпило по-рано.

Ако загуба в стойността на дадена стока се дължи на факта, че стоката е била използвана по начин, който не е необходим за проверка на качеството, тази отговорност се носи от клиента.

Краен срок за връщане на стоки:

Клиентът трябва да достави стоката незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на настоящия договор:

Връщането от следните държави е безплатно:

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Германия, Дания, Естония, Испания, Финландия, Франция, Великобритания, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия

Разходите за връщането на стоки от държави, които не са упоменати по-горе, се поемат от клиента. Това се дължи на бизнес, правни и логистични причини и без никакво намерение за дискриминация.

Подробна информация по темата за обратно връщане можете да намерите тук .

Край на отмяната

Гаранция

Законова гаранция:

Освен ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби. Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено при случаи на неправилно боравене, неправилна експлоатация или неоторизирани опити за ремонт.

Не можем да гарантираме, че публикуваните в уеб магазина снимки са идентични с действително доставените стоки.

Гаранция от производителя:

При съществуваща гаранция от производител, произтичащите от това претенции трябва да предявят директно към производителя.. Отговорността на niceshops GmbH от гаранцията на производителя е изключена. Като потребител имате право тази гаранция да ви бъде предоставена в писмена форма (напр. като приложение към доставката или в инструкциите за употреба) или на друг постоянно достъпен носител (напр. електронна поща). Законовите гаранционни задължения на niceshops GmbH не се ограничават от гаранция на производителя.

Изключване от отговорност

Искове за обезщетения на клиента спрямо niceshops GmbH са изключени, ако niceshops GmbH или неин законен представител или помощник в изпълнението не са действали умишлено или с груба небрежност.

Размерът на отговорността е ограничен до щетите, които e могло да бъдат предвидени при сключването на договора.

Изпълнителят не носи отговорност пред компании за пропуснати ползи.

Отговорността за вреди, причинени от увреждане на здравето, тяло или крайник поради небрежност или умишлено нарушение на договорни задължения или приложими искове по австрийския закон за отговорност на продукта, остава незасегната.

Изпълнителят не носи отговорност, ако не може да изпълни задълженията си по договорните отношения поради обстоятелства, за които той или негов заместник не е отговорен Това се отнася и при липсата на наличност на енергия или телекомуникационни услуги и поради наличието на непреодолима сила.

Защита на данните

Разпоредбите за защита на данните се съдържат в декларацията за защита на данните.

Език на договора, приложимо право и юрисдикция

Наличният език за сключване на договора е български.

Това договорно правоотношение се основава на австрийското законодателство. Това обаче не трябва да води до лишаване на потребителя от защитата, предоставена от задължителните разпоредби на държавата, в която пребивава (чл. 6, ал 2 Регламент Рим I). Приложението на Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки (UN Sales Convention) и референтните стандарти са изключени.

Ако не сте потребител, изключителното място на юрисдикция е Грац, Австрия.

Помирителен орган и онлайн уреждане на спорове

Подлагаме на потребителите процедура за алтернативно разрешаване на спорове чрез следния орган: https://www.ombudsstelle.at

Потребителите също имат възможност да се свържат с платформата за онлайн разрешаване на спорове на ЕС: https://ec.europa.eu/odr

Можете също така да изпратите жалбата си директно до нас на: bulgaria@ecco-verde.com