Натурална козметика - сертификати

До днес са се развили много стандарти за гарантиране на предоставянето на качествена натурална козметика, но за много потребители това многообразие от етикети е повече от непрегледно и потребителите са все по-несигурни. Тук се изисква особено внимание, тъй като производителите на конвенционална козметика все по-често рекламират своите продукти като "био", "органични" или "натурални" - въпреки, че често става въпрос за химически коктейли, парафини и силиконови масла, които само са смесени с някои растителни суровини.

Въпреки че все още няма единни стандарти за сертификация на натуралната козметика, са разработени няколко системи, за да се дефинират ясни правила за качество. За основна предпоставка за обичайните сертификати се смята частичното екологично отглеждането на основните съставки. Други критерии са използването на животински и минерални суровини, производствените процеси, както и консервацията на продукта. Има и списък на не-разрешените вещества, като например бензоена киселина и бензилов алкохол.