NUORI Parfum Midsommer, 50 мл

Вдъхновени от безгрижните летни дни в скандинавските страни

197.00 лв.

(3.940.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 50 мл

Още 1 броя на склад

Доставка до понеделник, 29. юли, ако поръчате до петък до 00:00 часа.

Безплатна доставка до България.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Флорални и летни
 • С портокал, роза и пачули
 • Топъл
 • Веган Веган
 • Унисекс Унисекс

Арт.-№: XCO-NU-80000101, Съдържание: 50 мл, EAN: 5712798000920

Описание

Живият, весел Parfum Midsommer на NUORI се основава на сладки и тръпчиви нотки на горски плодове, придружени от сочни, плодови нюанси и пикантни акорди на подправки. Завършена с флорални екстракти от най-популярните цветя, парфюмната вода излъчва вкусно завладяващ, невинен аромат. Той напомня за атмосферата по време на традиционната лятна нощ във Финландия, когато хората празнуват със семейството и приятелите си.

 • Връхни нотки: касис, мандарина, сладък портокал
 • Сърдечни нотки: здравец, листа от канела, розов абсолют
 • Базови нотки: листа от малина, ванилия, пачули, дъбов мъх, мускус
Консистенция / форма на дозировка: Спрей
Видове продукти: Парфюми
Марка: NUORI
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса, Унисекс
Аромати: Цветно, Свежо, Сладко
Сертификати: Веган без сертификат
Характеристики на аромата: жизнерадостно, летен
Вид на опаковката: Картонена кутия, Спрей бутилка / спрей
Съставки (INCI)
 • alcohol denat [1]
 • parfum [2]
 • limonene [2]
 • benzyl alcohol [2]
 • linalool [2]
 • evernia prunastri extract [2]
 • citral [2]
 • benzyl benzoate [2]
 • farnesol [2]
 • benzyl salicylate [2]
 • geraniol [2]
 1. получен от захарно цвекло
 2. от естествен произход
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P240 - Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
 • P241 - Използвайте електрическо/вентилационно/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P264 Измийте добре ръцете, предмишниците и лицето след работа.
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P363 - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте CO2, прах или пяна. Не използвайте вода.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • EUH 208 - Съдържа компоненти от етерични масла. Може да предизвика алергична реакция.

Продуктови ревюта

рецензии на български за NUORI Parfum Midsommer

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Parfum Midsommer" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder