farfalla Анти стрес Ароматна смес от рози

Обърнете за момент гръб на ежедневието

15.67 лв. 18.45 лв. -15% (313.40 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. - плюс доставка

Съдържание: 5 мл

На склад

Доставка: сряда, 26. януари: Поръчайте до четвъртък в 07:00 часа.

Характеристики:

 • За ароматизиране на стаи и ароматерапия
 • Цветен аромат
 • Има релаксиращ ефект
 • Веган Веган

Арт.-№: FAR-amsaas, Съдържание: 5 мл, EAN: 7612534019859

Описание

Със своя цветен аромат, тази ароматна смес ви помага да дишате спокойно и да забравите за момент стресиращото ежедневие. Сместа от роза, здравец, розово дърво и бергамот придава сила и осигурява вътрешен мир.

Отстъпка: 10% и повече
Теми - Farfalla: Нежно отпускане
Видове продукти: Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Аромати: Цветен

Съдържание

За ароматните смеси

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно farfalla Анти стрес Ароматна смес от рози

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за farfalla Анти стрес Ароматна смес от рози

1 клиентска рецензия на друг езики

5,0 от 5 звезди
5 звезди
1 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

1 оценка

Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.


Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Анти стрес Ароматна смес от рози" , също така купуват: