Fleurance Nature Етерично масло Wintergreen, 10 мл

Подпомага ставите и мускулите

15.80 лв.

(1.580.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 10 мл

В момента не е наличен За съжаление в момента нямаме информация кога този продукт ще бъде отново наличен. Кликнете върху бутона „Уведоми, когато е налично“ долу и ще ви информираме веднага при наличност.

Характеристики:

 • Идеално за спортисти
 • За грижа за тялото и ароматизиране на помещения
 • От дестилация на водни пари

Арт.-№: FLE-10169, Съдържание: 10 мл, EAN: 3700211101691

Описание

Това ароматно масло от зимна трева се извлича от листата на растението чрез парна дестилация. Букетът може да се опише като силен и камфоров. Като стаен аромат уханието излъчва спокойствие и успява да ви успокои дори след труден ден. Маслото обаче се използва и в грижата за тялото, което е особено полезно за спортистите. Това е така, защото масажите или маслените вани с есенция от зимзелен имат регенериращ ефект, особено след физическо натоварване.

Хемотипът на растението е определен ботанически и биохимично от HEBBD.

Съвети за грижа за тялото:

 • Масаж: Разредете с базово масло и масажирайте в кожата
 • Ваня: Смесете с базово масло и добавете към водата за вана

Забележки:

 • Не е подходящ за бременни или кърмещи жени.
 • Не е подходящ за деца под 7-годишна възраст.
 • Складирайте плътно затворени, защитени от светлина и топлина.
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: Fleurance Nature
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Аромати: Ароматно
Сертификати: Лого на ЕС за биопродукти, Веган без сертификат
Инструкции за грижа: Този продукт не трябва да се използва по време на бременност, не е подходящо за деца
Инструкции за съхранение: Съхранявайте на хладно, сухо и защитено от светлина място
Съставки (INCI)
 • Gaultheria Fragantissima Oil [1]
 1. от контролирано биологично култивиране
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Fleurance Nature

Препоръки за безопасност:

 • P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P264 - Измийте ръцете старателно след употреба.
 • P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P310 - Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P338 - Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H361fd - Предполага се, че може да увреди възпроизводителната функция. Предполага се, че може да увреди плода в майчината утроба.

Продуктови ревюта

рецензии на български за Fleurance Nature Етерично масло Wintergreen

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Етерично масло Wintergreen" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder