TAOASIS Baldini Комплект аромати за стая Feelruhe®

За хармония и веселие

25.90 лв.

(518.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 50 мл

Доставка до четвъртък, 14. март, ако поръчате до понеделник до 13:00 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • 1x Feelruhe® bio, 50 ml
 • 3x Бамбукови пръчици
 • Сладко-тревист с цитрусови нотки

Арт.-№: XBV-TAO-1098350, Съдържание: 50 мл, EAN: 4025121098350

Описание

Натуралната комбинация от етерични масла от бензоин, лавандула и портокал придава на дома ви спокойна, балансирана атмосфера и посреща гостите ви с весел, приятелски аромат. Изцяло естественият стаен аромат може да се използва във всички интериори.

Начин на употреба:

 • Пробийте пръчиците през перфорирания пластмасов слой.
 • След това ароматът ще се освободи от само себе от самите пръчици.
 • Завъртете пръчиците, за да засилите аромата, ако е необходимо.
Консистенция / форма на дозировка: Масло
Видове продукти: Ароматизатори
Марка: TAOASIS
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Аромати: Лавандула, Сладко, Лимонено / Цитрусовo
Сертификати: NaTrue, UK Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, Лого на ЕС за биопродукти
Вид на опаковката: стъкло
Съставки (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Linalool
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Citral
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/…
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Бележка от производителя

Продуктови ревюта

рецензии на български за TAOASIS Baldini Комплект аромати за стая Feelruhe®

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Baldini Комплект аромати за стая Feelruhe®" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder