farfalla Кипарис био

Успокояващ и балансиращ

17.80 лв.

(3.560.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 5 мл

Доставка до четвъртък, 14. март, ако поръчате днес до 13:00 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Веган
 • Типичен средиземноморски аромат
 • Добре е при липса на концентрация

Арт.-№: FAR-xxzyprb5, Съдържание: 5 мл, EAN: 7612534012676

Често се купува заедно с farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял

farfalla Кипарис био - 5 мл farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял - 1 бр.
farfalla Кипарис био - 5 мл 17.80 лв. (3.560.00 лв. / л)
farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял 119.00 лв.
Обща цена: 136.80 лв.
Описание

Типични за средиземноморските пейзажи на Тоскана и Прованс, кипарисите имат впечатляващ външен вид и аромат. Ароматният характер на етеричното масло от кипарис има успокояващ и балансиращ ефект и е просто идеално при липса на концентрация. То може да се комбинира добре с лимоновото масло.

Не е подходящ за малки деца!

 • Произход: Испания
 • Растителна част: клонове
 • Метод на производство: Парна дестилация
 • Ботаническо наименование: Cupressus sempervirens
Консистенция / форма на дозировка: Масло
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган
Сертификати: ECOCERT, Веган без сертификат
Съставки (INCI)
 • Cupressus Sempervirens
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P301+P312 - При поглъщане: При неразположение се обадете в център по токсикология/на лекар.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Забележка за безопасност
Аксесоари

Продуктови ревюта

рецензии на български за farfalla Кипарис био

4 клиентски рецензии на други езици

3,9 от 5 звезди
5 звезди
5 (38%)
4 звезди
4 (30%)
3 звезди
3 (23%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
1 (7%)

13 оценки

Все още няма рецензии на български, но 4 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Кипарис био" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder