farfalla Сладък портокал био

Релаксиращо & Окуражително

15.80 лв.

(1.580.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 10 мл

Доставка до петък, 09. юни, ако поръчате до понеделник до 09:15 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв..
Информация за доставка и връщане

Характеристики:

 • Натурално и високо качество
 • Освежаващ аромат
 • Релаксиращ и повдигащ настроението

Арт.-№: FAR-xxoransb, Съдържание: 10 мл, EAN: 7612534010931

Често се купува заедно с farfalla Арома лампа Junior

farfalla Сладък портокал био - 10 мл farfalla Арома лампа Junior - 1 бр.
farfalla Сладък портокал био - 10 мл 15.80 лв. (1.580.00 лв. / л)
farfalla Арома лампа Junior 49.90 лв.
Обща цена: 65.70 лв.
Описание

Това сладко, възхитително етерично масло има релаксиращ ефект. То ободрява и помага на сетивата да се успокоят. Портокаловото етерично масло не само създава приятна атмосфера, но също така има освежаващи, енергизиращи и балансиращи свойства.

Внимание: Това етерично масло повишава фоточувствителността на кожата!

 • Произход: Аржентина
 • Част от използваното растение: кора
 • Вид на производството: студено пресоване
 • Ботаническо наименование: Citrus sinensis
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган
Сертификати: ECOCERT
Съставки (INCI)
 • Citrus Sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 1. от контролирано биологично култивиране
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P240 - Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
 • P241 - Използвайте електрическо/вентилационно/осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P264 - Измийте ръцете старателно след употреба.
 • P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P362 - Свалете замърсеното облекло.
 • P363 - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода/сапун.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P332+P313 - При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте CO2, прах за гасене или водна струя за гасене.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Забележка за безопасност
Аксесоари

Въпроси и отговори относно farfalla Сладък портокал био

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за farfalla Сладък портокал био

13 клиентски рецензии на други езици

4,5 от 5 звезди
5 звезди
29 (63%)
4 звезди
14 (30%)
3 звезди
2 (4%)
2 звезди
1 (2%)
1 звезда
0 (0%)

46 оценки

Все още няма рецензии на български, но 13 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

  Клиентите, които си купиха "Сладък портокал био" , също така купуват: