Миристил миристат

Myristyl Myristate

Това е вещество от растителен произход, което придава конситенция и е коемуглатор, базирано на кокосово и палмово масло. Миристил миристат може да бъде произведен без разтворители и поради това се счита, че не оставя остатъци. В козметичните продукти той е лек и матиращ и подобрява тяхното усвояване. освен това, може да се използва като восъчен компонент в декоративна козметика.

виж. Хайке Кезер 2010, "Натурални козметични суровини", Линц, издателство Фрея, 3-то издание 2012


Продукти с Миристил миристат