NUORI Парфюм Jioni, 50 мл

Пълноценен и спиращ дъха

197.00 лв.

(3.940.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 50 мл

Още 1 броя на склад

Доставка до петък, 26. юли, ако поръчате до четвъртък до 00:00 часа.

Безплатна доставка до България.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Екзотично-пикантен аромат
 • С тамян, роза и кедър
 • Елегантност и красота
 • Веган Веган
 • Унисекс Унисекс

Арт.-№: XCO-NU-80000401, Съдържание: 50 мл, EAN: 5712798000951

Описание

Очарователният Парфюм Jioni от NUORI е вдъхновен от пустинния залез. Пикантната топлина и сладките нотки на редки цветя се смесват с хладния, сух пустинен въздух, за да създадат загадъчна атмосфера. Акордите придават на композицията уникален характер и остават незаличими след контакт с кожата.

 • Нови нотки: кардамон, тамян
 • Сърдечни нотки: иланг-иланг, роза абсолю
 • Долни нотки: кедър, ветивер
Консистенция / форма на дозировка: Спрей
Видове продукти: Парфюми
Марка: NUORI
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса, Унисекс
Аромати: Ароматно, Екзотично, Пикантно
Сертификати: Веган без сертификат
Характеристики на аромата: стимулира въображението, мистериозен, омагьосващо
Вид на опаковката: Картонена кутия, Спрей бутилка / спрей
Съставки (INCI)
 1. получен от захарно цвекло
 2. от естествен произход
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P233 - Съдът да се съхранява плътно затворен.
 • P240 - Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
 • P242 - Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.
 • P243 - Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
 • P264 Измийте добре ръцете, предмишниците и лицето след работа.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • P370+P378 - В случай на пожар: Използвайте пясък, CO2 или пожарогасителен прах за гасене.
 • P391 - Съберете разлятото.
 • P403+P235 - Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Продуктови ревюта

рецензии на български за NUORI Парфюм Jioni

Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Парфюм Jioni" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder