farfalla Био етерично масло лавандула и градински чай

Идеално за интелектуални предизвикателства

 • Със свеж аромат
 • Със стимулиращ ефект
 • Активира и ободрява
 • 19.66 лв. 21.85 лв. -10%(393.20 лв. / 100 мл)
 • над 2 само 18.57 лв. / Брой -15%

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

На склад

Доставка: сряда, 08. декември: Поръчайте до вторник в 07:00 часа.

Съдържание: 5 мл

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: FAR-xxlavsalb, Съдържание: 5 мл

EAN: 7612534014939

 • Със свеж аромат
 • Със стимулиращ ефект
 • Активира и ободрява

Описание

Със своята плодова и същевременно тревиста нотка лавандуловият градински чай е нежна алтернатива за подготовка на тялото за зимните условия. Етеричното масло е отлично средство за пречистване на въздуха, има свойства за подобряване на концентрацията и ви подкрепя в стресови ситуации.

Начин на употреба: За ароматизиране на помещения и лична ароматерапия.

Указания:

 • За използване в ароматерапията се консултирайте със специализираната литература.
 • Да се избягва по време на бременност и при малки деца.
 • Избягвайте, ако страдате от епилепсия.

Съвети: Използвайте в ароматна лампа или арома дифузер.

Отстъпка: 10% и повече
Теми - Farfalla: Останете здрави
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган, С минимално съдържание на пластмаса
Сертификати: ECOCERT - Cosmos Organic

Съставки (INCI)

 • Salvia Lavandulaefolia (Sage) Leaf Oil [1]
 1. от контролирано биологично култивиране

Забележка за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…
 • P321 - Специализирано лечение (вж... на този етикет).
 • P330 - Изплакнете устата.
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • H228 - Запалимо твърдо вещество.
 • H301 - Токсичен при поглъщане.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно Био етерично масло лавандула и градински чай

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за farfalla Био етерично масло лавандула и градински чай