farfalla Био Европейски бор от дива колекция

Придава устойчивост и решителност

 • Дървесен аромат
 • Приятен и пречистващ въздуха
 • Изяснява ума и мислите
 • 15.05 лв. (301.00 лв. / 100 мл)

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

Още 7 броя на склад

Доставка: четвъртък, 04. ноември: Поръчайте до петък в 07:00 часа.

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: FAR-xxzirbb5, Съдържание: 5 мл

EAN: 7612534012669

 • Дървесен аромат
 • Приятен и пречистващ въздуха
 • Изяснява ума и мислите
5 мл: 15.05 лв. (301.00 лв. / 100 мл)
50 мл: 96.80 лв. (193.60 лв. / 100 мл)

Описание

Европейски бор, известен още като Pinus cembra, расте в най-високите алпийски райони и поради това е изключително устойчив. Това етерично масло се получава от дървесни отпадъци, които са резултат от буря и последващо поддържане на гората. Има пречистващ въздуха и избистрящ ефект, а също така осигурява ясни мисли. Швейцарският бор също увеличава силата, устойчивостта, решителността и смелостта. Идеален за зимно време.

Начин на употреба: За ароматизиране на стая и за ароматерапия.

Забележка: Консултирайте се със специализираната литература за употреба в ароматерапията.

Теми - Farfalla: Бъдете защитени
Видове продукти: Етерични масла
Марка: farfalla
Характеристики: Веган
Сертификати: Austria Bio Garantie

Съставки (INCI)

 1. от контролирана биологична дива колекция

Забележка за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P301+P312 - При поглъщане: При неразположение се обадете в център по токсикология/на лекар.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно farfalla Био Европейски бор от дива колекция

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за farfalla Био Европейски бор от дива колекция

4 клиентски рецензии на други езици

3,9 от 5 звезди
5 звезди
6 (60%)
4 звезди
1 (10%)
3 звезди
1 (10%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
2 (20%)

10 оценки

Все още няма рецензии на български, но 4 рецензии на други езици.