farfalla Българска роза 10% селекция

Най-висококачествено ароматно масло от Долината на розите

45.90 лв.

(9.180.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 5 мл

Доставка до петък, 03. юни, ако поръчате до понеделник до 07:00 часа.

На склад

Характеристики:

 • Има релаксиращ ефект
 • За ароматерапия и ароматизиране на помещения
 • За суха и чувствителна кожа
 • Деликатен цветен аромат
 • Веган Веган

Арт.-№: FAR-xxrosebs10, Съдържание: 5 мл, EAN: 7612534011594

Описание

Тук ще откриете 10-процентното разреждане на ценното масло от Българска роза. В ароматерапията маслото е особено подходящо за суха или чувствителна кожа. Но и като аромат за стаята има непосредствено подобряващ настроението ефект. Също така има силен балансиращ и релаксиращ ефект.

 • Ботаническо наименование: Rosa damascena
 • Произход: България
 • Растителна част: цветове
 • Метод на производство: Парна дестилация

Рецепти:

 • При скръб и тъга: Смесете 1-2 капки от 10% розово масло с био масло и внимателно масажирайте по гръдния кош.
 • За чувствено масло за тяло: Смесете 80 мл био масло от жожоба с 4 капки бергамот и 2 капки роза 10%.
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Тип кожа: Чувствителна кожа, Суха кожа
Марка: farfalla
Характеристики: Веган
Аромати: Цветен, Роза

Съставки (INCI)

Забележка за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P241 - Използвайте [електрическо/вентилационно/осветително/…] оборудване, обезопасено срещу експлозия.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H225 - Силно запалими течност и пари.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно farfalla Българска роза 10% селекция

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за farfalla Българска роза 10% селекция

Сходни продукти:

Клиентите, които си купиха "Българска роза 10% селекция" , също така купуват: