farfalla Тамян Арабия био, 5 мл

За вътрешния мир

25.90 лв.

(5.180.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 5 мл

Доставка до вторник, 23. април, ако поръчате до понеделник до 13:00 часа.

На склад

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Смолист дървесен аромат
 • Пречиства и защитава
 • Идеален и за козметика

Арт.-№: FAR-xxweihab, Съдържание: 5 мл, EAN: 7612534011310

Често се купува заедно с farfalla Арома лампа Junior

farfalla Тамян Арабия био - 5 мл farfalla Арома лампа Junior - Резервна поставка за свещ
farfalla Тамян Арабия био - 5 мл 25.90 лв. (5.180.00 лв. / л)
farfalla Арома лампа Junior 15.80 лв.
Обща цена: 41.70 лв.
Описание

Смолата от тамян има хилядолетна традиция в много култури и значението ѝ е останало непроменено и до днес. Неговите пречистващи свойства се използват и днес в църкви и храмове. Етеричното масло има земен и успокояващ ефект и затова е идеално за медитации и тихи моменти. Може да се използва и при грижа за кожата при бръчки и матова кожа.

Начин на употреба: За ароматизиране на стая и за ароматерапия.

Забележка: Консултирайте се със специализираната литература за употреба в ароматерапията!

Съвети:

 • Като нежен аромат за стая в подкрепа на медитацията.
 • За пречистване на атмосферата при смяна на апартаменти и лоши вибрации.
Теми - Farfalla: Бъдете защитени
Консистенция / форма на дозировка: Масло
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган
Сертификати: ECOCERT, Веган без сертификат
Съставки (INCI)
 • boswellia carterii (frankincense)
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Забележка за безопасност
Аксесоари

Продуктови ревюта

рецензии на български за farfalla Тамян Арабия био

8 клиентски рецензии на други езици

4,2 от 5 звезди
5 звезди
12 (63%)
4 звезди
3 (15%)
3 звезди
2 (10%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
2 (10%)

19 оценки

Все още няма рецензии на български, но 8 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Тамян Арабия био" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder