farfalla Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол

Универсално действие с истински заряд

23.68 лв. 27.90 лв. -15%

(4.736.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 5 мл

Доставка до сряда, 11. октомври, ако поръчате днес до 09:30 часа.

На склад

Отстъпка за количество

 • над 2 само 22.28 лв. / Брой -20%

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Тревисто-сладък аромат
 • Осигурява топлина, смелост и сила
 • Подпомага концентрацията
 • Веган Веган

Арт.-№: FAR-xxthymlb, Съдържание: 5 мл, EAN: 7612534011211

Често се купува заедно с farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял

Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол - 5 мл farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял - 1 бр.
Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол - 5 мл 23.68 лв. (4.736.00 лв. / л)
farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял 100.52 лв.
Обща цена: 124.20 лв.
Описание

Разновидността на мащерката от типа линалоол се счита за мека, както и тези на гераниола и туянола. Средиземноморското растение предпочита каменисти почви на слънчеви места. Отглежда се в манастирските градини от монаси заради многостранните си приложения. Особено през студения сезон този продукт е идеалният спътник.

Начин на употреба: За ароматизиране на стая и за ароматерапия.

Забележки: Консултирайте се със специализираната литература за употреба в ароматерапията!

Съвети: Смесете 2 с. л. с 10 мл органично подхранващо масло и втрийте в областта на гърдите преди лягане.

Консистенция / форма на дозировка: Масло
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган
Съставки (INCI)
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P330 - Изплакнете устата.
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H302 - Вреден при поглъщане.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Забележка за безопасност
Аксесоари

Въпроси и отговори относно Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол

Получавайте специфични отговори от клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

рецензии на български за farfalla Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол

8 клиентски рецензии на други езици

4,9 от 5 звезди
5 звезди
14 (93%)
4 звезди
1 (6%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

15 оценки

Все още няма рецензии на български, но 8 рецензии на други езици.


Сходни продукти: