farfalla Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол, 5 мл

Универсално действие с истински заряд

23.68 лв. 27.90 лв. -15%

(4.736.00 лв. / л, вкл. 20% ДДС. - плюс доставка)

Съдържание: 5 мл

Доставка до понеделник, 10. юни, ако поръчате днес до 13:00 часа.

На склад

Отстъпка за количество

 • над 2 само 22.28 лв. / Брой -20%

Безплатна доставка до България над 129.00 лв.
Повече информация за изпращането и доставката

Характеристики:

 • Тревисто-сладък аромат
 • Осигурява топлина, смелост и сила
 • Подпомага концентрацията
 • Веган Веган

Арт.-№: FAR-xxthymlb, Съдържание: 5 мл, EAN: 7612534011211

Често се купува заедно с farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял

Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол - 5 мл farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял - 1 бр.
Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол - 5 мл 23.68 лв. (4.736.00 лв. / л)
farfalla Пулверизатор за аромати Cube бял 100.52 лв.
Обща цена: 124.20 лв.
Описание

Разновидността на мащерката от типа линалоол се счита за мека, както и тези на гераниола и туянола. Средиземноморското растение предпочита каменисти почви на слънчеви места. Отглежда се в манастирските градини от монаси заради многостранните си приложения. Особено през студения сезон този продукт е идеалният спътник.

Начин на употреба: За ароматизиране на стая и за ароматерапия.

Забележки: Консултирайте се със специализираната литература за употреба в ароматерапията!

Съвети: Смесете 2 с. л. с 10 мл органично подхранващо масло и втрийте в областта на гърдите преди лягане.

Консистенция / форма на дозировка: Масло
Видове продукти: Етерични масла, Ароматизатори
Марка: farfalla
Характеристики: Веган
Сертификати: Веган без сертификат
Съставки (INCI)
Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума: Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P101 - При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P103 - Преди употреба прочетете етикета.
 • P321 - Специално боравене (вижте указаниятя на този етикет).
 • P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 • P303+P361+P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 - Да се съхранява под ключ.
 • P501 - Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Забележка за безопасност
Аксесоари

Продуктови ревюта

рецензии на български за farfalla Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол

8 клиентски рецензии на други езици

4,9 от 5 звезди
5 звезди
14 (93%)
4 звезди
1 (6%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

15 оценки

Все още няма рецензии на български, но 8 рецензии на други езици.


Сходни продукти:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Клиентите, които си купиха "Thymian Chemotyp Linalool bio Мащерка линалол" , също така купуват:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder