Глина

Loess, Clay

Има няколко вида глини, които могат да се използват външно и вътрешно като козметични суровини. Те всички произлизат от последния ледников период, когато ледниците са смачкали скали и камъни на фин прах. Основа на всички глини е льос, който се състои предимно от кварц, глинени силикати, калции, минерали и микроелементи. Специфичният състав от групи вещества и минерали образува съответните свойства на глината.

виж. Хайке Кезер 2010, "Натурални козметични суровини", Линц, издателство Фрея, 3-то издание 2012


Продукти с Глина