Хума

Hectorite

Хумата е глина, която има много добър сорбционен капацитет, т.е. способност да свързва течности и вещества. Поради това е добра основа за маски, но също така и за добавки за вана и гаргара.

виж. Хайке Кезер 2010 "Натурални козметични суровини", Линц, издателство Фрея, 3-то издание 2012


Продукти с Хума