Консервант

Натуралните козметични продукти се базират до голяма степен на суровини от био произход, които са микробно и окислително-податливи, т.е. са лесно биологично разградими. Това означава още, че продуктите, по принцип, биха били с много кратък срок на годност. Но срокът им на годност може да се увеличи посредством консерванти, които също отговарят на стандартите за натурална кометика.

виж. Хайке Кезер 2010 "Натурални козметични суровини", Линц, издателство Фрея, 3-то издание 2012


Продукти с Консервант