Цетилов палмитат

Това е даващ консистенция агент за козметични продукти, синтетично произведен восъчен естер. Той първоначално е бил разработен като заместител на китова мас, восъчно-подобно вещество от синуса на кита, чието извличане сега е забранено от съображения за опазване на вида. В допълнение към неговите умения като даващ консистенция, цетилпалмитат увеличава влаго-свързващия ефект на емулсии.

виж. Хайке Кезер 2010 "Натурални козметични суровини", Линц, издателство Фрея, 3-то издание 2012