Wegwartehof

Wegwartehof

Фермата Wegwartehof е малък Demeter-производител във Waldviertel. Вече от 20 години около 14 хектара земя се стопанисват по био-динамичен начин. Фокусът на Wegwartehof е производството на мляко от кобила и отглеждането на лечебни и ароматни билки.

Категории:

Wegwartehof: 20 продукта

Филтри

Всички цени са с ДДС.

Визията на хората от Wegwartehof е да изградят достойно бъдеще със селското си стопанство. Тази идея се отличава с внимателното отношение към обработваната почва, растенията и животните, както и към хората. Чрез внимателно ръчно производство и преработка на млякото от кобила и билките се получават лечебни и подхранващи храни от най-високо качество.

Разбира се, Wegwartehof не тества върху животни - продуктите с млякото от кобила отговарят на най-високите стандарти за качество в това отношение. Wegwartehof може също да бъде намерен в позитивния списък на Германската асоциация за хуманно отношение към животните.

Кобилите Хафлингер и техните жребчетата живеят в Wegwartehof в просторни обори или в големи кошари. При всеки сезон те прекарват голяма част от деня на пасището. На сутринта жребчетата се събират заедно в "детската градина" (кошарката), която се намира в непосредствена близост до боксовете и през деня дивеят на воля с другите жребчета. В това време кобилите биват доени по няколко пъти на ръка. В следобедните часове жребчетата се връщат при кобилите, отиват с тях да пасат и да прекарват нощта заедно със стадото. Доенето на кобилите, естествено, започва едва когато жребчетата са достатъчно големи, за да приемат храна.

Производството на мляко е много сложно. Една средна кобила, въпреки многократното доене, дава само около 2 литра мляко на ден. Ако кобилата няма ежедневен контакт с кончето, тя спира да произвежда мляко за много кратко време.

Хората в Wegwartehof знаят: Здрави коне дават здравословно кобилешко мляко. Demeter гарантира за видово-подходящо животновъдството. Това означава, че във Wegwartehof се обръща внимание не само на максималния добив на мляко, а по-скоро на факта, животните да са здрави и да се чувстват добре. Тогава добивът на мляко не е оптимизиран, но кобилешкото млякото е особено добро.