Biopark Cosmetics Aroma Комплект 3

Перфектен и като подарък

 • 1x Rosemary Oil, 10 ml
 • 1x Eucalyptus Oil, 10 ml
 • 1x Clary Sage Oil, 10 ml
 • 23.25 лв.

вкл. 20% ДДС. плюс доставка

На склад

Доставка: понеделник, 25. октомври: Поръчайте до понеделник в 07:00 часа.

Съдържание: 1 компл.

Добави към списъка с желани продукти

Арт.-№: BPC-Biopbox3, Съдържание: 1 комплект

EAN: 3830066651833

 • 1x Rosemary Oil, 10 ml
 • 1x Eucalyptus Oil, 10 ml
 • 1x Clary Sage Oil, 10 ml

Описание

Този комплект съдържа 3 чисто натурални етерични масла, които са подходящи за ароматизиране на помещения, както и за смесване с други масла. Идеален и като подарък.

Този комплект се състои от:

 • Розмариново масло: Това масло е подходящо както за ароматизиране на помещения, така и за грижа за кожата и косата. Сухата кожа също е овлажнена. Тъй като не стимулира тялото и ума, може да се използва и преди лягане.
 • Евкалиптово масло: Това масло е с дървесен аромат с меки нотки. Идеален за пулверизатор или за смесване.
 • Салвия скларея масло: Това масло излъчва земен, плодов и цветен аромат, който изпълва всяка стая за нула време и гарантира благополучие.

Малко масло от манго (5 ml) е включено в комплекта безплатно.

Видове продукти: Продуктови пакети, Ароматизатори
Марка: Biopark Cosmetics

Съставки (INCI)

Розмариново масло

Евкалиптово масло

Масло от градински чай

 • Salvia Sclarea

Информация за безопасност

Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P301+P310 - При поглъщане: Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат изхвърлени в местното депо за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Може да причини увреждане на органите.
 • H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Сигнална дума : Внимание

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат изхвърлени в местното депо за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

Сигнална дума : Опасно

Препоръки за безопасност:

 • P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
 • P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P302+P352 - При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P501 - Съдържанието/съдът да бъдат изхвърлени в местното депо за опасни отпадъци.

Предупреждения за опасност:

 • H226 - Запалими течност и пари.
 • H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 • H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • Може да причини увреждане на органите.
 • H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Въпроси и отговори относно Biopark Cosmetics Aroma Комплект 3

Получавайте специфични отговори на клиенти, които са закупили този продукт

Продуктови ревюта

Продуктови ревюта на български за Biopark Cosmetics Aroma Комплект 3

1 клиентска рецензия на друг езики

5,0 от 5 звезди
5 звезди
2 (100%)
4 звезди
0 (0%)
3 звезди
0 (0%)
2 звезди
0 (0%)
1 звезда
0 (0%)

2 оценки

Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.