Етикетиране на продуктите - за срока на годност

Етикетиране на продуктите - за срока на годност

Гърбът на опаковката на повечето козметични продукта изглежда почти по един и същ начин. Причината е проста: такива са предписанията. В допълнение към информацията за страната на произход, съдържание и възможни предпазни мерки, там откриваме и информация за срока на годност. Има два различни типа: минимален срок на годност и продължителност на употреба. Нека да разгледаме тези два по-подробно.

Минимален срок на годност

На козметичните продукти в ЕС, ако не надвишават тридесет месеца срок на годност, трябва да бъде посочена информация за срока на годност. Това е изобразено със символа пясъчен часовник и данни за съответната дата.

Минималният срок на годност оказва това, колко дълго един продуктут, при правилно съхранение, запазва своята функция и структура. Това не е датата на изтичане на срока на годност. Един такъв продукт може да бъде използван безопасно и безпроблемно дори и след този срок.

Продължителност на употреба

Продължителността на употреба важи за продукти, които са по-трайни от тридесет месеца, и от датата, на която продуктът е бил отворен. Символът за това е една отворена кутия с крем, в която е обозначено с цифра, колко месеца след отваряне продуктът все още може да се използва.

Безполезен ли е вече продуктът?

Дали определен продукт не бива да бъде използван вече, може да се установи сравнително лесно. Задайте си просто следните въпроси:

  • Отделили ли са се отделните съставки, напр. на крема?

  • Изглежда ли продуктът по различен начин? Променен ли е  оптически? Настъпили са визуални дефекти?

  • Продуктът вече не мирише добре?

Ако отговорът на някой от тези въпроси е "Да", трябва да изхвърлите продукта.

2 забележки:

  1. Някои продукти се развалят без видими промени.

  2. При натуралната козметика често отделните компоненти сстоят разделени и трябва да се смесят чрез разклащане. Но в такъв случай ще намерите тази информация върху опаковката.