SANTE & WWF - заедно в защита на рисовете

SANTE & WWF - заедно в защита на рисовете

За немската марка натурална козметика SANTE опазването на природата и опазването на биологичното разнообразие са особено важни. Ето защо марката участва в голямо разнообразие от проекти за хуманно отношение към животните през последните няколко десетилетия. Стратегическото партньорство с WWF Германия сега отива още една стъпка напред, за да консолидира местообитанието на рисовете в Германия и бавно и устойчиво да развъди отново животните, застрашени от изчезване.

Рисовете са род от семейството на котките и принадлежат към малките котки. Днес са останали само четири вида, които са разпръснати в северното полукълбо: евразийският рис може да се открие от Европа до Азия, докато иберийският рис се среща само на Иберийския полуостров; два други вида рис, канадският рис и червен рис се срещат в Северна Америка.
Животните стигат на дължина само до 120 сантиметра, с височина на раменете до 70 сантиметра и тежат между 7 и 37 килограма. Техният външен вид е характерен за тях: мустаци и уши с четчици, предимно петниста козина и черен връх на опашката. Рисът може да обитава различни местообитания, но се среща главно в горите и ловува бозайници, от зайци и гризачи до животни с размерите на благороден елен. Скривалищата или местата за ражане на малките са гъсталаци, пукнатини в скали или кухи стволове на дървета, където женските рисове раждат веднъж годишно котило, което се състои от 2 до 4 малки.

Рисът се разглежда като важен стълб на биологичното разнообразие и като ловец на елени има един не несъществен принос за поддържането на екологичното равновесие в горите. Това подчертава и ръководителят на проекта на WWF Германия, Мориц Клозе.
За съжаление, пряката заплаха за риса идва от хората. Те се разглеждат от ловците и фермерите като хищници, на места дори се ловуват заради козината им, а местообитанието им е силно ограничено почти навсякъде. Интензивното земеделие и горско стопанство, разширяването на пътищата и железопътния транспорт, употребата на родентициди или дори и кучетата застрашават популациите на риса или затрудняват разпространението му.

В момента в Германия живеят около 140 животни. SANTE подкрепя проекта на WWF за увеличаване на броя на рисовете до 300 животни в дългосрочен план и за укрепване на биологичното разнообразие в германските гори. В същото време трябва да се насърчава приемането на риса и да се извърши образователна работа, за да се въведе отново рисът в подходящите природни зони. Тези животни обаче също трябва да бъдат защитени. Следователно основният фокус на работата на WWF е върху изследването на техните миграционни движения с помощта на съвременни технологии и силна превантивна работа във връзка с бракониерството, защото за съжаление все още липсва приемане сред населението, особено сред фермерите, животновъдите и ловците.

SANTE се включва в проекта за рисовете по много специален и регионален начин и в същото време иска да популяризира биологичното разнообразие в германските гори: CARE FOR YOU AND THE WORLD!