ccpb-сертифицирана натурална козметика

Основните задачи на ccpb са контрол и сертифициране на продукти в областта на храните, текстила, домакинството и козметиката.

Има два вида сертификати:

  • Cosmetici Biologici (био козметика)
  • Cosmetici Naturali

Ето основните стандарти, които трябва да са спазени за получаване на двата сертификата:

  • Най-малко 95% от съставките трябва да са от естествен произход.
  • За преработени продукти от естествен произход трябва да се прилагат само точно дефинирани процедури.
  • Синтезирани продукти са точно дефинирани в позитивен списък.
  • Сертификацията трябва да бъде ясно видима и разбираема на продукта, думата "натурален" не трябва да се използва, за да заблуждава потребителя. Нещо повече, срок на годност, както и името и адреса на производителя трябва да бъдат видими върху опаковката и да се спазват други формални правила за етикетиране на продукта, за да се гарантира максимална прозрачност за потребителите.
  • Произход и транспортни маршрути на използваните суровини трябва да бъдат документирани и доказани.
  • Опаковката на продукта трябва да е минимална и по възможност да се рециклира. В допълнение, някои хигиенни стандарти трябва да бъдат спазвани.
  • Радиоактивно облъчване на продукти и използване на ГМО е забранено.
  • Съставки от животни се допускат само, ако за това не трябва да страда или умре животно.

Сертификатът Cosmetici Biologici е обект и на други нормативни актове, и трябва да разполага с определен дял био съставки.

Повече подробности за ccpb може да намерите тук: https://www.ccpb.it/en/

ccpb: 239 продукта

Филтри

Всички цени са с ДДС.