IHTK - козметика без тестване върху животни

IHTK-Siegel für tierversuchsfreie KosmetikМЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
ПРОТИВ ТЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЖИВОТНИ В КОЗМЕТИКАТА (IHTK), е международно регистрирана търговска марка и гарантира от 1979 г. козметика без тестване върху животни, с акцент върху натуралната козметика, декоративна козметика, перилни препарати и почистващи препарати, според стриктните изисквания на германската асоциация за защита на животните. Логото се връчва от Международната асоциация на производителите против опити с животни в козметиката. Производителите на продукти с тази марка отговарят изцяло на изискванията на германската асоциация за защита на животните. Марката етикетира козметични продукти, които са разработени и произведени без тестване върху животни. Компаниите се проверяват многократно от Асоциацията за защита на животните. Нарушенията се наказват с високи глоби.

При сертифицираните продукти трябва да бъде гарантирано, че:

  • не се провеждат тестове върху животни за разработване и производство на крайните продукти
  • не се преработват суровини, които са били тествани за първи път след 01.01.1979 върху животни,
  • не се употребяват суровини, получени чрез насилие над животни или убити специално за целта животни (напр. масло от норка, китова мас, цибетова мас, мас от костенурка, коприна). Изключение са суровини от живи животни, като например пчелен восък, мед, млечни продукти,
  • няма никаква икономическа зависимост от други компании, които поведеждат или поръчват експерименти с животни.

IHTK: 216 продукта

Филтри

Всички цени са с ДДС.