BDIH - контролирана натурална козметика

BDIH-SiegelМаркираните със сертификата BDIH продукти са предмет на независим и постоянен контрол, въз основа на строги критерии. BDIH (Германската асоциация на индустрията и търговските фирми за фармацевтични продукти, здравни продукти, хранителни добавки и козметични продукти) е сдружение с нестопанска цел от производствени и дистрибуторски компании. Работната група Натурална козметика разработи директивата "контролирана натурална козметика", според която отговарящи на изискванията козметични продукти могат да бъдат сертифицирани със знака за асоцииране. Най-важната цел на директивата е, да се предотврати измама на потребителите чрез създаването на критерии за "истинска" натурална козметика.

Критерии:

 • Растителните суровини трябва да идват от сертифициран биологичн изходен материал.
 • Животински суровини, произведени от животни (например, мляко, мед), са разрешени. Животински суровини от мъртви гръбначни (като масло от норка ,масло от ему, животински мазнини) не са разрешени.
 • Нито по време производство, нито в разработването или тестването на крайните продукти, могат да се провеждат експерименти върху животни.
 • Суровините, които съществува от 1998 г. на пазара, може да се използват само ако те не са били тествани върху животни. Тук не се включват опити с животни, които са били извършени от трети страни, нито такива, които са били поискани по инициатива на клиента, нито са корпоративно свързани с него.
 • За производството на натурална козметика са допустими, наред с физически процеси, включително екстракция с вода, растителен алкохол, въглероден диоксид, растителни мазнини и масла, както и получен от това глицерин, така са позволени и ензимни и микробиологични методи, такива, каквито се срещат в природата.
 • Освен това, суровини могат да се извличат отприродни вещества като мазнини, масла и восъци, захар, нишесте, целулоза, протеини, полизахариди, витамини чрез хидролиза, хидрогенизация, естерификация или други.

Не трябва да се използват следните вещества:

 • органични синтетични багрила
 • синтетични аромати
 • етоксилирани суровини
 • силикони
 • парафини и други петролни продукти
 • могат да се използват само подбрани, идентични с натуралните консерванти. В този случай е необходимо адекватно етикетиране.
 • допустими са само естествени аромати в съответствие с ISO стандарт 9235 и аромати, извлечени чрез биотехнологии
 • не е позволено третиране на растителни и животински суровини и на готовите продукти с йонизиращо лъчение.

BDIH: 333 продукта

Филтри

Всички цени са с ДДС.