ICADA-сертифицирана козметика

ICADA е Европейска организация за МСП (малки и средни предприятия) в областта на

 • преперативна козметика,
 • апаративна козметика,
 • естествени перилни и почистващи препарати
 • хранителни добавки и храни.

За да се получи сертификат ICADA за натурална козметика, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

Естествени вещества се използват като такива, или добити от физични процеси. Тук могат да бъдат разграничени четири източника:

 1. Растителни суровини. Те трябва, доколкото е възможно, да са от сертифициран биологичен посадъчен материал (био) и да са регулирани от позитивен списък. По изключение, по липса на наличност на органични суровини и други специални суровини, може да са от сертифицирано диво събиране.
 2. Животински суровини. Допуска се използването на вещества, които са традиционно получени от живи животни, като мляко, мед или коприна. Използването на суровини от умрели животни, като масло от норка, животински мазнини или мазнини мармот, обаче, не е разрешено.
  Суровинит, които не са били използвани преди 01.01.1998 в козметичната индустрия могат да бъдат използвани само ако те не са били тествани върху животни.
 3. Биоинженерни козметични суровини. Тъй като микроорганизмите също са част от природата, и се срещат в растенията и животните, техните метаболитни продукти са разрешени като компоненти на био и натурална козметика. Но е забранено използването на ГМО.
 4. Минерални и неорганични материали. Минерали във всяка форма са част от природата и следователно позволени. И неорганични соли, киселини и основи, като натриев хлорид или магнезиев сулфат, които могат да бъдат причинени от процеси в природата са позволени.

Деривати на натурални продукти са разрешени, ако природата не е достатъчна като източник на суровината. Те трябва да са изготвени въз основа на ясно определени процедури и при доказана съвместимост с околната среда.

Аромати и овкусители трябва, разбира се, да са по смисъла на ISONorm9235. Дори вещества, които са получени на базата на естествени процеси (напр. биотехнологично) на производство са разрешени.

Синтетични материали с дефинирани разрешения за ползване. С цел да предложи безупречно микробиологично качество за потребителите на био и натурални козметични продукти, могат да се използва точно определени консерванти. Това са

 • Бензоена киселина и нейните соли
 • Сорбинова киселина и нейните соли
 • Мравчена киселина
 • Салицилова киселина и нейните соли
 • Пропионова киселина и нейните соли
 • Бензилов алкохол

Какво не се съдържа умишлено в био и натуралната козметика?

 • Несъвместими с естествените суровинни групи, като синтетични аромати, силикони, петролни продукти и т.н.
 • Радиоактивно облъчване на продуктите за намаляване на бактериите
 • Вредни за природата опаковки, като халогенирани пластмаси

Категории:

ICADA: 225 продукта

Филтри

Всички цени са с ДДС.