Проект за акушерство на Farfalla

Проект за акушерство на Farfalla

Като компания, Farfalla не само си е поставила задачата да насърчава устойчивия бизнес, да опазва околната среда и природата, но и да подкрепя социални проекти. Тази социална ангажираност е част от Farfalla от самото начало. Тя включва проекта за акушерство на Farfalla, с който компанията иска да даде на бебетата добър старт в живота - по целия свят.

Обръщане навнимание чрез сътрудничество

В много развиващи се страни по света често има усложнения при ражданията. Почти всяка стотна майка умира, а често с нея и бебето. Братята и сестрите остават без майка.

Дори ако майката и детето оцелеят, майките могат да страдат от толкова тежки наранявания поради липса или неправилно асистиране при раждане, че страдат от болки през целия си живот.

Farfalla осъзна този проблем от многото лични истории на жени, работещи в кооперациите, където се добиват суровините за продуктите.

Рискът от смърт при раждането в Сахел е 100 пъти по-висок от този в Европа, където има професионална подкрепа за майките, включително добре обучени акушерки.

Такива акушерки обаче липсват в най-бедните страни в света. Особено в селските райони често не се извършват пренатални прегледи или професионална подкрепа. Една единствена акушерка може да придружава до 500 бременности от самото начало, да разпознае проблемите рано и, благодарение на професионалната грижа по време на раждането, значително да увеличи шансовете за оцеляване както на майката, така и на детето. Освен това акушерките обсъждат по-нататъшно семейно планиране с майките и обсъждат контрацептивни методи.

Акушерска помощ

Farfalla стартира проекта за акушерство. С този проект компанията иска конкретно и пряко да се бори с майчината смъртност в най-бедните страни в света. Всеки продаден продукт на Farfalla ще подкрепи многогодишното обучение на акушерка в особено засегнатите страни; като напримт в момента в Етиопия.

Проектът е заложен в дългосрочен план, за общо двадесет години; ангажиментът трябва постепенно да се разшири и в други страни. Това ще подкрепи цяло поколение акушерки, които по-късно ще подпомогнат много майки и бебета.

На бежанците също се помага

Поради бежанската криза има и много бременни жени-бежанки без медицинска помощ. Ето защо Farfalla подкрепя проекта MAMbrella, където швейцарски акушерки помагат за израждането на деца в бежански лагери. Това допълнение към вече съществуващите медицински структури трябва да даде възможност за лек старт на децата в живота.